Móc treo không đĩa – Băng chuyền treo 5T

Móc treo xoay không có đĩa, dùng cho chuyền treo 5T, sơn gỗ, sơn nước, sơn các chi tiết cần cơ cấu xoay đơn giản.