Form thông tin tư vấn

Lĩnh vực thiết kế & lắp đặt

Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động

Dây chuyền sơn tự động

Đáp ứng yêu cầu sơn phủ chất lượng cao, kết quả đồng đều. Giảm chi phí nhân công, tối ưu chi phí sản xuất, năng lượng và bột sơn tiêu thụ. Tiền xử lý bề mặt hiệu quả. Phù hợp với quy mô sơn tĩnh điện sản lượng lớn.

Xem thêm

Tư vấn & Báo giá
Dây Chuyền Sơn Bán Tự Động

Dây chuyền sơn bán tự động

Chi phí đầu tư thấp, đáp ứng yêu cầu sơn tĩnh điện với sản lượng trung bình. Tối ưu chi phí sản xuất, giảm lượng tiêu thụ bột sơn, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Thiết kế linh hoạt và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Xem thêm

Tư vấn & Báo giá
Băng Tải Treo Trên Cao

Băng tải treo

Tối ưu không gian nhà xưởng, linh hoạt trong vận chuyển các sản phẩm hình dạng phức tạp. Phù hợp với các môi trường sản xuất dễ nhiễm bẩn, các ngành công nghiệp khác nhau. Thường sử dụng trong ngành sơn tĩnh điện.

Xem thêm

Vật tư băng tải treo
Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động

Dây chuyền sơn tự động

Đáp ứng yêu cầu sơn phủ chất lượng cao, kết quả đồng đều. Giảm chi phí nhân công, tối ưu chi phí sản xuất, năng lượng và bột sơn tiêu thụ. Tiền xử lý bề mặt hiệu quả. Phù hợp với quy mô sơn tĩnh điện sản lượng lớn.

Xem thêm

Dây Chuyền Sơn Bán Tự Động

Dây chuyền sơn bán tự động

Chi phí đầu tư thấp, đáp ứng yêu cầu sơn tĩnh điện với sản lượng trung bình. Tối ưu chi phí sản xuất, giảm lượng tiêu thụ bột sơn, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Thiết kế linh hoạt và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Xem thêm

Băng Tải Treo Trên Cao

Băng tải treo

Tối ưu không gian nhà xưởng, linh hoạt trong vận chuyển các sản phẩm hình dạng phức tạp. Phù hợp với các môi trường sản xuất dễ nhiễm bẩn, các ngành công nghiệp khác nhau. Thường được sử dụng trong ngành sơn tĩnh điện.

Xem thêm

Form thông tin tư vấn

Lĩnh vực thiết kế & lắp đặt

Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động

Dây chuyền sơn tự động

Đáp ứng yêu cầu sơn phủ chất lượng cao, kết quả đồng đều. Giảm chi phí nhân công, tối ưu chi phí sản xuất, năng lượng và bột sơn tiêu thụ. Tiền xử lý bề mặt hiệu quả. Phù hợp với quy mô sơn tĩnh điện sản lượng lớn.

Xem thêm

Tư vấn & Báo giá
Dây Chuyền Sơn Bán Tự Động

Dây chuyền sơn bán tự động

Chi phí đầu tư thấp, đáp ứng yêu cầu sơn tĩnh điện với sản lượng trung bình. Tối ưu chi phí sản xuất, giảm lượng tiêu thụ bột sơn, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Thiết kế linh hoạt và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Xem thêm

Tư vấn & Báo giá
Băng Tải Treo Trên Cao

Băng tải treo

Tối ưu không gian nhà xưởng, linh hoạt trong vận chuyển các sản phẩm hình dạng phức tạp. Phù hợp với các môi trường sản xuất dễ nhiễm bẩn, các ngành công nghiệp khác nhau. Thường sử dụng trong ngành sơn tĩnh điện.

Xem thêm

Vật tư băng tải treo
Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động

Dây chuyền sơn tự động

Đáp ứng yêu cầu sơn phủ chất lượng cao, kết quả đồng đều. Giảm chi phí nhân công, tối ưu chi phí sản xuất, năng lượng và bột sơn tiêu thụ. Tiền xử lý bề mặt hiệu quả. Phù hợp với quy mô sơn tĩnh điện sản lượng lớn.

Xem thêm

Dây Chuyền Sơn Bán Tự Động

Dây chuyền sơn bán tự động

Chi phí đầu tư thấp, đáp ứng yêu cầu sơn tĩnh điện với sản lượng trung bình. Tối ưu chi phí sản xuất, giảm lượng tiêu thụ bột sơn, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Thiết kế linh hoạt và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Xem thêm

Băng Tải Treo Trên Cao

Băng tải treo

Tối ưu không gian nhà xưởng, linh hoạt trong vận chuyển các sản phẩm hình dạng phức tạp. Phù hợp với các môi trường sản xuất dễ nhiễm bẩn, các ngành công nghiệp khác nhau. Thường được sử dụng trong ngành sơn tĩnh điện.

Xem thêm

Dự án của chúng tôi

Cung cấp hàng trăm dây chuyền, buồng sơn tĩnh điện cho các Doanh nghiệp, Nhà máy trên khắp đất nước.

Dự án Dây chuyền sơn Công ty Rồng Phương Bắc tại Hồ Chí Minh

buong-say-kho-z756

Buồng sấy khô chi tiết lớn Nhà máy Z756 Bộ Quốc Phòng tại Đồng Nai

Công trình Hệ thống Dây chuyền sơn tự động Nhôm Hà Nội tại Bắc Ninh

Dự án Hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện Công ty Đạt Vĩnh Tiến ở Long An

Dự án của chúng tôi

Hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, Sơn Hải Thịnh đã cung cấp hàng trăm dây chuyền, buồng sơn tĩnh điện cho các Doanh nghiệp, Nhà máy trên khắp đất nước.

Buồng sấy khô chi tiết lớn Nhà máy Z756 Bộ Quốc Phòng tại Đồng Nai

Dự án Dây chuyền sơn Công ty Rồng Phương Bắc tại Hồ Chí Minh

Dự án Hệ thống dây chuyền sơn tĩnh điện Công ty Đạt Vĩnh Tiến ở Long An

Công trình Hệ thống Dây chuyền sơn tự động Nhôm Hà Nội tại Bắc Ninh

Hồ sơ năng lực

SƠN HẢI THỊNHTIÊN PHONG TRONG NGÀNH SƠN TĨNH ĐIỆN

Hồ sơ năng lực

SƠN HẢI THỊNHTIÊN PHONG TRONG NGÀNH SƠN TĨNH ĐIỆN

Đối tác của chúng tôi

Sơn Hải Thịnh luôn suy nghĩ và hành động để đạt tới chuẩn mực cao trong công nghệ sản xuất và gia công dây chuyền sơn tĩnh điện.