CO NGANG – BĂNG CHUYỀN TREO 5T

Co băng chuyền treo 5T, co ngang dùng cho chuyền treo 5T, R600 180o, R750 180o, R900 180o, R1000 180o, R1500 180o, R2000 180o, R3000 180o

091.272.9332
icons8-exercise-96 chat-active-icon