Lò sấy nhôm

Lò sây khô dạng bể nhúng đóng mở nắp phía trên. sử dụng nhiệt tuần hoàn giúp sấy khô bề mặt một cách nhanh chóng