Thiết bị lọc bụi Cyclone

Cyclone thường có thể loại bỏ và thu hồi từ 50-99% tất cả các hạt bụi trong không khí.